Programowanie robotów i instalacje elektryczne

Co obejmuje programowanie robotów i instalacje elektryczne?

Programowanie robotów polega na definiowaniu zadań, które ma wykonywać robot, za pomocą odpowiednich algorytmów i kodu sterującego.

Nasi programiści dokładnie rozumieją specyfikację robotów przemysłowych oraz zadania, które one wykonują, dzięki czemu zostają one zaprogramowanie tak, aby działały efektywnie i bezpiecznie.

Zajmujemy się także instalacjami elektrycznymi w branży automatyki i robotyki: ich projektowaniem, montażem, konfiguracją i konserwacją.

Realizacje

Jakie zalety zapewnia dobrze zaprogramowany robot?

Obejmuje to zwiększenie efektywności, z powodu braku przestojów i minimalizacji błędów technicznych. Poprawie ulega także jakość, precyzja, oraz bezpieczeństwo.

Jakie są najczęściej używane języki do programowania robotów?

Są to języki specjalizowane dostarczane przez producentów robotów, takie jak KUKA KRL, Fanuc TP czy ABB RAPID, oraz języki wysokiego poziomu, takie jak C++, Python czy MATLAB.

Jakie instalacja elektryczne, wymagają profesjonalnej interwencji?

Dotyczy to m.in. układów zasilania, sterowania, bezpieczeństwa elektrycznego, sieci komunikacyjnych, systemów oszczędności energii, czy systemów monitorowania i diagnostyki.

Skorzystaj z usług firmy K2robots w zakresie programowania robotów i instalacji elektrycznych

Posiadamy wiedzę z zakresu obsługi i programowania robotów, oraz z zakresu elektrotechniki i norm bezpieczeństwa, co pozwala nam na skuteczne projektowanie instalacji elektrycznych.

Najważniejsze funkcjonalności

Tworzenie algorytmów, które określają sposób działania robota


Precyzyjne konfigurowanie ruchów

Integracja z innymi systemami


Optymalizacja wydajności


Synchronizacja wielu robotów

Implementacja funkcji bezpieczeństwa


Aktualizacja oprogramowania i rozwój


Projektowanie systemów elektrycznych


Konfiguracja systemów elektrycznych


Konfiguracja systemów elektrycznych

Proces realizacji usługi

Krok 1
Faza koncepcyjna

W tej fazie określa się cele i zadania, które mają być wykonywane przez roboty.

Krok 2
Faza projektowa

Nasi programiści programują roboty: ich sekwencje ruchów, interakcje z otoczeniem, logikę sterowania oraz ewentualne algorytmy adaptacyjne.

Krok 3
Faza montażowa

Po zatwierdzeniu projektu przez klienta, następuje praktyczna implementacja programu kodu w robotach.

Krok 4
Uruchomienie u klienta

Programiści dokonują uruchomienia i ostatecznych testów działania robotów.

Zapraszamy do kontaktu - podamy konkretną i atrakcyjną ofertę

Jeśli szukasz firmy, która profesjonalnie zajmie się programowaniem robotów i instalacjami elektrycznymi w przemyśle, to trafiłeś w 10!