Automatyzacja procesów produkcyjnych

Na czym polega automatyzacja procesów produkcyjnych?

Do automatyzacji procesów produkcyjnych używamy technologie i systemy, które minimalizują lub całkowicie eliminują pracę człowieka w wykonywaniu określonych zadań w procesie produkcyjnym.

Aby to osiągnąć, w projekcie uwzględniamy zaawansowane maszyny, roboty, oraz systemy sterowania i monitorowania, które wykonują przydzielone im zadania w sposób powtarzalny, precyzyjny i efektywny.

Automatyka zapewnia niezrównanie korzyści dla każdego biznesu, tak naprawdę w dzisiejszym świecie trudno jest konkurować bez automatyzacji procesów.

Realizacje

Dlaczego warto zainwestować w automatyzację procesów produkcyjnych?

Dzięki automatyce przemysłowej zwiększysz wydajności produkcji, poprawisz jakość produktów, zredukujesz koszty, oraz zminimalizujesz ryzyko błędów. Chociaż koszt początkowy może być wysoki, zwrot z inwestycji jest błyskawiczny.

Jakie są najczęstsze zastosowania automatyzacji w procesach produkcyjnych?

Najczęstsze zastosowania to montaż, pakowanie, przemieszczanie produktów z miejsca do miejsca, czy kontrole jakości. Automatyka najczęściej wykorzystywana jest w branży motoryzacyjnej, spożywczej, w ciężkim przemyśle, czy w przemyśle chemicznym.

Jak automatyka wpływa na jakość usług?

Automatyka wpływa pozytywnie na jakość usług na wiele sposobów: zapewnia powtarzalność, precyzję, szybkość i minimalizuje do zera błędy produkcyjne.

Skorzystaj z usług automatyki procesów produkcyjnych firmy K2robots

Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że zautomatyzowana linia produkcyjna zapewni wszystkie wymienione korzyści i podołamy wdrożeniu systemu w każdej branży.

Najważniejsze funkcjonalności

Automatyzacja linii produkcyjnych 


Planowanie harmonogramu produkcji
Sterowanie procesem produkcyjnym 


Automatyczne testowanie i kontrola jakości produktów


Automatyczne zarządzanie magazynem

Nadzór nad pracami konserwacyjnymi i naprawczymi


Integracja z systemami ERP i MES


Optymalizacja procesów


Raportowanie i analiza danych


Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji.

Proces realizacji usługi

Krok 1
Faza koncepcyjna

Jest to wstępny etap podczas którego w ścisłej współpracy z klientem określamy cele projektu, zakres prac, czy kwestie takie jak koszt inwestycji.

Krok 2
Faza projektowa

W tej fazie nasi specjaliści opracowują dokładne schematy techniczne, projekty mechaniczne, elektryczne i sterowania, oraz tworzą specyfikacje techniczne dla każdego komponentu systemu.

Krok 3
Faza montażowa

Na tym etapie przeprowadzane są już prace związane z fizycznym montażem urządzeń, maszyn, oraz infrastruktury związanej z automatyzacją produkcji.

Krok 4
Uruchomienie u klienta

Na ostatnim etapie przeprowadzane są testy i ostateczne uruchomienie całego systemu automatyzacji.

Zapraszamy do kontaktu – przedstawimy ofertę i przekażemy więcej informacji na podstawie dostarczonych nam danych.

Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci w unowocześnieniu jakichkolwiek procesów produkcyjnych poprzez automatyzację.